Resmî Gazete/16 Nisan 2020/İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden (2)

Düzeltme İlanı

13 Nisan 2020 tarihli ve 31098 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına kabul edilecek başvuru şekli “şahsen veya posta yoluyla ilgili birimlere” olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.