Resmî Gazete/14 Nisan 2020/Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2402

Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi sınırları İçerisinde bulunan ve ekli kroki İle listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan İlan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci ve ek I inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

13 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI