Resmî Gazete/14 Nisan 2020/Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karakurt Köyü Halkının, Karakurt Barajı Projesinin Yapımı Nedeniyle Bazı Yere Nakli ve Yerleştirilmesine Dair Karar

Karar Sayısı: 2401

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karakurt Köyü halkının, Karakurt Barajı Projesinin yapımı nedeniyle ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen yere hakli ve yerleştriilmesine, 6292 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.


13 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI