Resmî Gazete/14 Nisan 2020/2405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 2405

Bursa İlinde yapılacak olan yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 2/8/2018 tarihli ve İl sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 3510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 5520 sayılı Kanunun 32/A, 6745 sayılı Kanunun 80 inci ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararmamesinin 393 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

13 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

13/4/2020 TARİHLİ VE 2405 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ


KARAR

MADDE1- Bursa İlinde yapılacak olan yeninesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 2/8/2018 tarihli ve 11 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan “yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör” ibaresi “yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör ve yüksek basınç pompası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör” ibaresi “Yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör ve yüksek basınç pompası” şeklinde, (e) bendinde yer alan “1.240.000.000 TI.”ibaresi “1.740.000.009 TI.”şeklinde, (f) bendinde yer alan “314”ibaresi “606” şeklinde, (g) bendinde yer alan “14”ibaresi “40”şeklinde değiştirilmiş ve (8) bendinde yer alan tabloya aşağıdakisatır eklenmiştir.

Yüksek Basınç Pompası 900.000


MADDE 3- Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “20.000.000 TL” ibaresi “40.000.000 TL” ve (f) bendinde yer alan “100.000.000 TL'yi”ibaresi “140.000.009 TL'yi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Karar yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

2/8/2018 tarihli ve 11 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı

Resmî Gazetenin

Tarihi Sayısı
3/8/2018 30498