Resmî Gazete/10 Temmuz 2020

Yürütme ve İdare BölümüDüzenle

Cumhurbaşkanı KararıDüzenle