Portal:Sovyetler Birliği

Portallar Sovyetler Birliği Portalı
Kısayol:
P:SSCB
Bu sayfa Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile ilgili eserleri içeren portal sayfasıdır.


Sovyetler Birliği Portalı

“Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!”

Kısayol:
P:SSCB
Sovyetler Birliği Portalı nedir?
Sovyetler Birliği Portalı, Sovyetler Birliği ile ilgili eserlerin kolektif bir şekilde düzenlenmesini, geliştirilmesini ve konu ile ilgili yeni eserleri Vikikaynak'a aktarmayı amaçlayan bir projedir. Portal Vikikaynak'ta Sovyetler Birliği'ne ait tüm konulardaki eksiklerin planlı bir şekilde giderilmesini hedefler.

Eğer siz de portala katkıda bulunmak istiyorsanız katılımcılar listesine isminizi ekleyebilir, istek maddelere göz atabilir veya çalışılan maddeleri inceleyebilirsiniz. Katkı sunarken Sovyet kaynak listesi size yardımcı olabilir.

Hedefler
Portalda ana hedef Vikikaynak'ta Sovyetler Birliği ile ilgili eserleri kazandırmak, var olanların eksikliklerini gidermek, maddeleri biçem kılavuzuna standart bir hale sokmak ve Vikikaynak'ta olmayan Sovyetler Birliği ile ilgili eserleri diğer dillerden tercüme ederek Vikikaynak'a kazandırmaktır.

Bunun için istek maddeleri inceleyebilir veya , veya bu bölüme yeni maddeler ilave edebilirsiniz. Belgelere ulaşmak açısından kategori olarak İngilizce versiyon veya Rusça versiyon işinize yarayabilir.

Proje konuları
Sovyetler Birliği Portalı; Sovyetler Birliği ile ilişkili tarih, politika, bilim, coğrafya, ekonomi, askeriye, hukuk, eğitim, felsefe, toplum, kişi vb. gibi pek çok konuyu içinde barındırmaktadır. Sovyetler Birliği'nin geçmiş yüzyıla damgasını vuran bir ülke olması sebebiyle doğrudan ya da dolaylı olarak birçok konuyla ilişkilidir. Bu sebeple portalın konu kapsamı oldukça geniştir.

Siz de Sovyetler Birliği ile ilgili olduğunu düşündüğünüz maddeler üzerinde çalışabilir ve portala dahil edebilirsiniz. Herhangi bir kitap, eser, yazı, tarihi olay, sanatsal yapıt ve benzeri birçok konu, portal kapsamında rahatlıkla incelenebilir. Portal konusunu seçmekteki tek koşul, dolaylı dahi olsa, Sovyetler Birliği ile ilgisinin bulunmasıdır. Yine de emin değilseniz çalışacağınız konuyu/konuları çalışılan maddeleri bölümüne eklemeniz uygun olabilir. Böylece konu kapsamına giren benzer çalışmaları yapan/yapacak kullanıcıları haberdar edebilirsiniz.

Yöntem
  • Portalın konu kapsamında giren herhangi bir eseri Vikikaynak'a aktarmakla işe başlayabilirsiniz. Bunun için İngilizce ve Rusça kategorilerindeki eserler işinize yarayabilir.
  • Yardımcı kategori, şablon ve araçlar için kategoriler ve şablonlar sayfasına göz atabilirsiniz.
  • Kullanıcıların yeni bir madde eklenmesi veya belli işlerin tamamlanması için istekte bulundukları istek sayfasına isteklerinizi yazabilirsiniz.
  • Maddelerde kaynak göstermeyi unutmayın. Sovyet kaynak listesi bu konuda size yardımcı olacaktır.
  • Telifli eserler Vikikaynak'a eklenememesi nedeniyle oluşturduğunuz sayfaların altına ilgili lisans şablonunu eklemeyi ve varsa çevirmen isimlerini yazmayı unutmayın.

ESERLER
değiştir

Not: Aşağıdaki listelerde Vikikaynak'a en son eklenen 10 eser yer almaktadır. Tam liste için ilgili başlığa tıklayın.
Belgeler
Metin Açıklama Yazar Tarih
Ukrayna'daki komünist ve nasyonal sosyalist rejimleri kınama ve sembollerini yasaklama yasası Ukrayna'daki komünist ve nasyonal sosyalist rejimleri kınama ve sembollerini yasaklama yasasıdır. Ukrayna Yüksek Şurası 9 Nisan 2015
Ukrayna SSC Yüksek Sovyeti'nin Kırım bölgesindeki bazı köy konseylerinin Herson bölgesine verilmesi hakkındaki kararnamesi Ukrayna SSC Yüksek Sovyeti'nin Kırım bölgesindeki bazı köy konseylerinin Herson bölgesine verilmesi hakkındaki kararnamesidir. Ukrayna SSC Yüksek Sovyeti 5 Mart 1955
Ukrayna SSC Yüksek Sovyeti'nin Stalin bölgesi ve Stalino şehrinin yeniden adlandırılması hakkındaki kararnamesi Ukrayna SSC Yüksek Sovyeti'nin Stalin bölgesi ve Stalino şehrinin Donetsk olarak yeniden adlandırılması kararnamesidir. Ukrayna SSC Yüksek Sovyeti 9 Kasım 1961
SSCB II. Sovyetler Kongresi'nin 21 Ocak'ın yas günü ilan edilmesine ilişkin kararı SSCB II. Sovyetler Kongresi'nin Lenin'in ölüm günü olan 21 Ocak'ın yas günü ilan edilmesine ilişkin kararıdır. SSCB II. Sovyetler Kongresi 26 Ocak 1924
SSCB II. Sovyetler Kongresi'nin sokak çocuklarına yardım için V.İ. Lenin adını taşıyan özel bir fon oluşturma kararı SSCB II. Sovyetler Kongresi'nin sokak çocuklarına yardım için özel bir fon oluşturulmasına ilişkin kararıdır. SSCB II. Sovyetler Kongresi 26 Ocak 1924
II. Sovyetler Kongresi'nin Petrograd'ın Leningrad olarak yeniden adlandırılması kararı SSCB II. Sovyetler Kongresi'nin Petrograd'ın Leningrad olarak yeniden adlandırılmasına ilişkin kararıdır. SSCB II. Sovyetler Kongresi 31 Ocak 1924
SSCB II. Sovyetler Kongresi'nin V. İ. Lenin'in küllerini barındıracak yapı inşasına ilişkin kararı SSCB II. Sovyetler Kongresi'nin Lenin'in naaşını barındıracak bir yapı inşa edilmesine ilişkin kararıdır. SSCB II. Sovyetler Kongresi 26 Ocak 1924
SSCB II. Sovyetler Kongresi'nin SSCB Anayasası'nın onaylanmasına ilişkin kararı SSCB II. Sovyetler Kongresi'nin SSCB Anayasası'nın onaylanmasına ilişkin kararıdır. SSCB II. Sovyetler Kongresi 31 Ocak 1924
Gürcistan SSC'nin sınır bölgelerinden Türkleri, Kürtleri ve Hemşinleri yeniden yerleştirme işlemi hakkında Lavrenti Beria'nın II. Dünya Savaşı döneminde Türklerin, Kürtlerin ve Hemşinlerin göç ettirilmesine dair yazdığı rapordur. Lavrenti Beria 28 Kasım 1944
5859 ss sayılı Devlet Savunma Komitesi Kararı Devlet Savunma Komitesi'nin Nazilere destek veren Kırım Tatarları'na yönelik nüfuz göçünü konu alan kararı. Josef Stalin 11 Mayıs 1944
Antlaşmalar
Metin Açıklama İmzacılar Tarih
Moskova Antlaşması Türkiye ile Rusya SFSC'nin arasındaki sınırları belirleyen antlaşmadır. Rusya SFSC, Ankara Hükûmeti 16 Mart 1921
Antarktika Antlaşması Antarktika ile ilgili uluslararası ilişkileri kontrol eden antlaşmadır. 12 ülke imzaladı. 1 Aralık 1959
Kars Antlaşması Üç ülke arasındaki sınır konularını ele alan anlaşmadır. Ankara Hükûmeti, Azerbaycan SSC, Ermenistan SSC, Gürcistan SSC 13 Ekim 1921
Makaleler / Konuşmalar
Metin Açıklama Yazar Tarih
Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması hakkındaki konuşması Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasını konu alan ulusa sesleniş konuşmasıdır. Vladimir Putin 21 Şubat 2022
Rus Halkı İçin! II. Dünya Savaşı'nın kazanılmasında Rus halkının önemini konu alan konuşmadır. Josef Stalin 24 Mayıs 1945
183 Öğrencinin Orduya Çağrılması Kiev Üniversitesi'nden 183 öğrencinin düzenledikleri toplantı nedeniyle ceza olarak Rus İmparatorluğu ordusuna çağrılmasını konu alan metindir. Vladimir Lenin Şubat 1901
[[Anayasal Yanılsamalar 1917 yılına ait anayasal hayalleri, özellikle tipik olduğunu düşündüğü üç görüş bazında ele aldığı metindir. Vladimir Lenin Ağustos 1917
[[Büyük-Rus Ulusal Gururu Üzerine Ruslardaki "ulusal gurur" konusunu ele aldığı ve bu düşüncenin egemenler tarafından çarpıtılıp aslında kapitalizme hizmet ettiğini aktardığı metin. Vladimir Lenin 6 Nisan 1924
[[Çar Hükümetine S. Y. Witte'nin fabrika müfettişlerine yönelik genelgesine ve 1896 yazında Saint-Peterburg'da gerçekleşen grevlere ilişkin Pravitelstvenny Vestnik'de (Hükümet Güncesi) 19 Temmuz 1896 tarihinde yayınlanmış rapora yanıt olarak yazılmıştır. Vladimir Lenin 25 Kasım 1896
[[Gerilla Savaşı (Lenin)|Gerilla Savaşı Gerilla savaşını toptan reddetmeyi eleştirdiği ve bu yöntemi koşullara göre değerlendirilebileceğini belirttiği eserdir. Vladimir Lenin 30 Eylül 1906
[[İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İşçilerin Yozlaştırılması Ruslardaki "ulusal gurur" konusunu ele aldığı ve bu düşüncenin Rusya'daki işçi sınıfı arasında yayılmasının tehlikeli olacağını anlattığı eserdir. Vladimir Lenin 10 Mayıs 1914
[[İskra ve Zarya Yazı Kurullarının Bir Bildirge Taslağı Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin resmî gazetesi İskra ve Zarya dergisi çeşitli konularda makaleler yayımlamaktaydı. Lenin bu yayınların yazı kurularına bir bildirge taslağı sunmuştur. Vladimir Lenin 1925
[[Friedrich Engels (Lenin)|Friedrich Engels Friedrich Engels'i, Karl Marx’tan sonra modern proletaryanın en yetkin bilim insanı ve öğretmeni olarak tanımladığı eserdir. Vladimir Lenin 1896
Kızıl Ordu'ya Çağrı Lenin'in Mart 1919'da Kızıl Ordu'ya yaptığı konuşmasının metnidir. Vladimir Lenin Mart 1919
Kitaplar ve Dizinler
Metin Açıklama Yazar Tarih
Ekim Dersleri‎ Lev Troçki'nin Ekim Devrimi'ni konu aldığı eseridir. Lev Troçki 15 Eylül 1924
Sovyetler Birliği Kuruluş Bildirgesi ve Antlaşması Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kuruluşuna dair açıklanan bildirge ve imzalanan antlaşmadır. I. Sovyetler Kongresi 30 Aralık 1922
Müzikal eserler
Metin Açıklama Besteci ve söz yazarı Tarih
Eşelonnaya Rus İç Savaşı'nı anlatan ve Kliment Voroşilov'a adanan Sovyet şarkısı. Osip Koliçev, Aleksandr Aleksandrov 1933
Budyonni'nin Marşı Rus İç Savaşı eski bir Kızıl Ordu süvarisinin yaşadıklarını anlatan Sovyet şarkısı Daniil Pokrass, Dmitri Pokrass, Anatoliy D'Aktil 1920
Lokomotifimiz Rus İç Savaşı dönemini anlatan ve buharlı lokomotife atfen yazılan Sovyet marşı. Boris Skorbin, Anatoliy Spivak, Pavel Zubakov 1918
Güneş Işığı Hep Orada Olabilir Barışı anlatan Sovyet çocuk şarkısı. Arkadiy Ostrovski, Lev Oshanin 1962
Transdinyester Marşı Transdinyester devlet marşı. Boris Parmenov, Nikolay Bojko, Vitaliy Pişenko, Boris Aleksandrov 1943
Hayat Daha İyi Hale Geldi Josef Stalin'in 1935'te Stahanov hareketinden işçilerle birlikte düzenlediği toplantıda söylediği sözler üzerine yazılan şarkı. Vasili Lebedev, Aleksandr Aleksandrov 1936
Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Marşı Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin resmî devlet marşı. Armenak Sarkisyan (Sarmen), Aram Haçaturyan 1944
Beyaz Rusya Cumhuriyeti Devlet Marşı Beyaz Rusya'nın resmî devlet marşı. Mihas Klimkoviç, Uladzimir Karızna, Nestser Sakalouski 2002
Bolşevik Parti Marşı Tüm Birlik Komünist Partisi (Bolşevik) için 1938 yılında bestelenen marş. Vasili Lebedev, Aleksandr Aleksandrov 1939
Rusya Federasyonu Devlet Marşı Rusya Federasyonu'nun resmî devlet marşı. Sergey Mihalkov, Aleksandr Aleksandrov 2000

Sovyetler Birliği Kuruluş Bildirgesi ve Antlaşması
Tarih:30 Aralık 1922
Üreten: I. Sovyetler Kongresi
Çevirmen: Ahmet Turhan
Portal standartları
Kısayollar: VKP:SSCB
Tartışma sayfaları

Genel portal tartışmaları

Yapılacak işler

İstek maddeler
Çalışılan maddeler
Sovyet kaynak listesi

Haberler

Katılımcılar
Seçkin metinler

Yararlı bağlantılar

Sayfa nasıl yazılır
Yeni bir sayfaya başlamak
Temel bilgiler
Biçem kılavuzu
Telif hakları politikası
Kamu malı
Silme politikası
Koruma politikası
Kırmızı bağlantılar

Panolar: üst, sol, sağ