Parıltı

Wikisource-logo-ota.png
Çokdilli Vikikaynak'ta bu metni Osmanlıca olarak okuyabilirsiniz.

Âteş gibi bir nehr akıyordu
Rûhumla o rûhun arasından,
Bahsetti derinden ona hâlim
Aşkın bu unulmaz yarasından.

Vurdukça bu nehrin ona aksi,
Kaçtım o bakıştn, o dudaktan;
Baktım ona sessizce uzaktan,
Vurdukça bu aşkın ona aksi

Vezin: Mef'ûlü mefaîlû feûlün