Oy kemençe kemençe

Oy kemençe kemençe de
Nerde idin dün gece
Atar kırarım seni de
Eğlencesin eğlence


Ben kemençe çalamam
On parmaktan olamam
Bana ordulu derler
Ordu'dan ayrılmam


Akşam oldu yanıyor da
Ordu'nun ışıkları
Yaktı yandırdı beni de
Kibar konuşukları