Ordu Marşı

Ordumuz etti yemin,
Titredi hak-ü zemin
Milletim etti yemin
Açıldı râh-i nevin


Sancağımız şanımız
Şanlı Türk ünvanımız
Vatan bizim canımız
Feda olsun kanımız


Terk-i arâm eyledik
Nesr-i merak eyledik
Hakk'a kıyâm eyledik
Ceht-i ikdâm eyledik


Sancağımız şanımız
Şanlı Türk ünvanımız
Vatan bizim canımız
Fedâ olsun kanımız


Şanlı Türk ahfadıyız
Biz vatan evlâdıyız
Milletin efradıyız
Hürriyet eshadıyız


Sancağımız şanımız
Şanlı Türk ordusudur
Vatan bizim canımız
Feda olsun kanımız


Tarihleri dolduran
Dünyaya karşı duran
Düşmanları yıldıran
Şanlı Türk ünvanımız


Şanlı Türk ünvanımız
Sancağımız şanımız
Feda olsun kanımız
Vatan bizim canımız