OHAL kapsamında yenilenebilir enerji kaynak alanları yatırımlarına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi

20 Nisan 2023 PERŞEMBE
Sayı: 32169

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ


Amaç
Madde 1


OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YATIRIMLARINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ


Kararname Numarası: 143


f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yenilenebilir enerji kaynak alanları yatırımlarına ilişkin bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Yenilenebilir enerji kaynak alanları yatırımlarına ilişkin alınan tedbirler
Madde 2

f1. 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesi ve ilgili mevzuatı uyarınca yarışması yapılan ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler kapsamında üretilen elektriğin serbest piyasada değerlendirilebilmesine ilişkin öngörülen süreler üç ay süreyle uzatılır.

Yürürlük
Madde 3

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 4

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


Kaynak: "143 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" (PDF). resmigazete.gov.tr. 20 Nisan 2023. 20 Nisan 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Nisan 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.