OHAL kapsamında vakıfların kira alacakları ve kiralanan taşınmazların tahliyesi hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

6 Mayıs 2023 CUMARTESİ
Sayı: 32182

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ


Amaç
Madde 1


OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA MÜLKİYETİ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE VE MAZBUT VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLAR HAKKINDA ALINAN TEDBİRLERE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ


Kararname Numarası: 146


f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar hakkında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Kira alacaklarının terkini ve sözleşmelerin sona erdirilmesi
Madde 2

f1. Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların 2023 yılı Şubat, Mart ve Nisan ayı kira alacaklarından vazgeçilmiştir. Bu aylara ilişkin yapılmış olan kira ödemeleri kira sözleşmesinin sona ermesi veya devam etmesi durumuna göre iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulur.
f2. Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların kiracılarının bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmelerinin sonlandırılmasını talep etmeleri halinde, sözleşmeleri sonlandırılarak talep tarihinden itibaren bir ay içinde tahliyeleri sağlanır. Bu halde kiracıdan kiralananın erken geri verilmesi nedeniyle bir alacak talebinde bulunulmaz.

Yürürlük
Madde 3

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 4

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


5 Mayıs 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


Kaynak: "146 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" (PDF). resmigazete.gov.tr. 6 Mayıs 2023. 6 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.