Nutuk/20. bölüm/Vesika 279

Tekirdağ, 12.10.35
Sivas’ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Mümessilliği’ne

C: 11.10.35 telgrafname-i âlileri gelmiş icap edenlere tebliğ edilmiş olduğu maruzdur.

Belediye Reisi
Halis