Niçe feryada vara nalelerüm ah sana

Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün

Niçe feryāda varā nālelerüm āh saña
Niçe bir ʿarż ideyüm ḥālümi her ġāh saña

İşidüp bülbül'i şeydā meger āh'ı seḥerüm
Çaġırup derd ile dir āh beni vāh saña

Ḥüsn'i sermāyesi elden gidicek bir gün ola
Bildüre etdügini sevdügüm Allāh saña

Gün yüzüñ burc'ı şeref üzre ṭulūʿ etdügiçün
Giceler ṣubḥa deġin ta ki ḳalur māh saña

Ḫāk ider ġayret odı bu dil'i miskīni yaḳub
Bile yanuñda raḳīb olalı hem-rāh saña

Nice senġīn dil imişsin ki es̲er itmedi hiç
ʿĀşıḳ'ı şūrīdeler āhı seḥer gāh saña

Nev-cevān etdi Züleyẖā gibi Mihrī seni ʿışḳ
Ḳılalı luṭf ile Yūsuf naẓarın şāh saña