Muharrem'dir gönül feryâda gel âh eyle efgân kıl

Muharrem'dir gönül feryâda gel âh eyle efgân kıl
Azâ tut bâşına toprak saçıp çâk-i giriybân kıl

Kılub kat'ı nazar mâh-ı Muharrem ayş u işretten
Demâdem çeşmini mazlûmlar yâdiyle giryân kıl

Urub gerdûne berk-i âh-ı ateşbârdan ateş
Binâsın yak anı devr-i muhâliften peşiymân kıl