Millî Birlik Komitesi Tutanakları/24 Haziran 1960/Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve Millî Birlik Komitesi Başkanı, Başbakan Cemal Gürsel'in açış söylevi

BİRİNCİ OTURUM
24 Haziran 1960, Cuma
Açılma saati: 18.00
BAŞKAN: Cemal GÜRSEL
KÂTİP ÜYELER: Muzaffer ÖZDAĞ, Numan ESİN