Millî Birlik Komitesi Tutanakları/24 Haziran 1960/İnkılâp hareketini başaranlar hakkındaki Bakanlar Kurulu kararına dair Başbakanlık tezkeresi (3/3)

BİRİNCİ OTURUM
24 Haziran 1960, Cuma
Açılma saati: 18.00
Amil Artus
Devlet Bakanı
BİRİNCİ OTURUM
24 Haziran 1960, Cuma
Kapanma saati: 18.50