Millî Birlik Komitesi Tutanakları/11 Temmuz 1960/Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi Bakanlar Kurulunun programı

Symbol wait vote.svg Bu sayfada devam eden bir çalışma vardır.

Dilerseniz, siz de yardım edebilirsiniz:

  • Eğer çalışma yarıda kalmışsa, çalışmayı başlatan kişiyle iletişime geçip, sayfanın durumunu ona sorabilirsiniz.
  • Sayfanın geçmişinden  sayfa üzerinde uğraşanları görebilirsiniz.
Üzerinde 7 günden fazla değişiklik yapılmayan sayfalardan kaldırılmalıdır.
BİRİNCİ OTURUM
11 Temmuz 1960, Pazartesi
Açılma saati: 16.30
BU BİRLEŞİMİN BAŞKANI: Osman KÖKSAL
KÂTİP ÜYELER: Muzaffer ÖZDAĞ, İrfan SOLMAZER
Amil Artus
Devlet Bakanı