MediaWiki:Licenses

 • subst:Lisans seçiciden hiçbir lisans seçilmedi|Bilinmiyor|Lisansı bilmiyorum
 • subst:Lisans seçiciden hiçbir lisans seçilmedi|Bir web sitesinden|Resmi bir yerde buldum
 • Özgür lisanslar: (Kendi çektiğiniz resimler için bu grup uygun)
  • Creative Commons Lisansları:
   • cc-a-bp-2.5|Atıf BenzerPaylaşım (Attribution ShareAlike) 2.5 (Kaynak gösterme ve yeni resimleri aynı lisansla yayınlama şartı ile izin)
   • cc-a-2.5|Atıf (Attribution) 2.5 (Kaynak göstermek şartı ile izin)
  • GNU Özgür Belgeleme Lisansları:
   • GÖBL|GÖBL (GFDL)
   • GÖBL-Kişisel|GÖBL (GFDL, Kişisel)
 • Kamu malı değil
   • FSEK-32 |Büyük Millet Meclisinde ve diğer resmi meclis ve kongrelerde, mahkemelerde, umumi toplantılarda söylenen söz ve nutukların, haber ve malümat verme maksadıyla çoğaltılması, umumi mahallerde okunması veya radyo vasıtasıyla ve başka suretle yayımı serbesttir.
 • Kamu malı / hiçbir hak saklı değildir:
   • KM-Kişisel|Kamu Malı (PD, kişisel eser): kamuya bağışlanmıştır / tüm haklardan vazgeçilmiştir
   • KM-Türkiye-isimsiz |Eser sahibi 70 yıldan önce ölmüştür
   • KM-FSEK31 | Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.
   • KM-Osmanlı İmparatorluğu |Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.
   • KM-ÇY |Bu eser, kamu malı bir eserin çeviri yazısıdır ve işlenmiş sayılmaz.
   • KM-1923 |Bu çalışma 1 Ocak 1925 tarihinden önce yayımlandığı için ABD'de kamu malıdır.
   • KM-BM | Bu çalışma Birleşmiş Milletlerin resmî bir belgesinden alınmıştır.
   • KM-RU-muaf |Bu eser, Rusya Federasyonu'nun resmî belgesi ya da çevirisidir.
   • KM-RU-muaf |Sovyetler Birliğinde ilk kez 27 Mayıs, 1973'ten önce yayımlanmıştır
   • KM-Çin |Bu eser Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmî belgesidir.
   • PD-ABD |Bir ABD Hükûmet makamının eseri