Millî Birlik Komitesi Tutanakları

(MBK Tutanakları sayfasından yönlendirildi)

Millî Birlik Komitesi, 27 Mayıs 1960 tarihinde Demokrat Parti hükûmetini askeri darbe ile devirerek siyasî iktidarı ele alan ve sonradan başına Orgeneral Cemal Gürsel'in getirildiği Türk Silâhlı Kuvvetleri'ne mensup 38 kişilik bir cuntadır.

Askeri Darbe sonrasında kurulan Kurucu Meclis'in üst kanadı olarak aynı zamanda parlamento işlemi görmüştür. 27 Ekim 1961'de dağılmıştır.

1960Düzenle

HaziranDüzenle

TemmuzDüzenle

EylülDüzenle