Kur'an/Nasr Suresi

1 Gelip de Allah’ın nusreti ve feth. 2 Gördüğün vakit nâsı girerlerken Allah dînine fevcâ fevc. 3 Artık tesbîh et Rabbi’ne hamdiyle ve mağfiretini dile, muhakkak ki o bir Tevvab bulunuyor.