Kur'an/Kureyş Suresi

1 İylâfı için Kureyşin. 2 Sefere iylâfları yazın, kışın. 3 Hiç olmazsa onun için kulluk etsinler Rabb’ine bu Beytin. 4 Ki onları açlıktan doyurdu, ve korkudan emîn buyurdu.