Kur'an/Asr Suresi

1 Asra yemin olsun ki, 2 İnsan mutlaka ziyandadır. 3 Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.