Kişi dizini: Y T.C. Yargıtay Başkanlığı
(1868-)
Ayrıca bakınız: Vikipedi maddesi. Yargıtay, Türkiye'nin dört yüksek yargı organından birisidir. Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.


Kararları Değiştir