Kişi:Yargıtay

Kişi dizini: Y T.C. Yargıtay Başkanlığı
(1868-)
Wikimedia-logo.svg Ayrıca bakınız: Vikipedi maddesi. Yargıtay, Türkiye'nin dört yüksek yargı organından birisidir. Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.


KararlarıDüzenle