Kişi:Yüksek Seçim Kurulu

Kişi dizini: Y Yüksek Seçim Kurulu
Ayrıca bakınız: Vikipedi maddesi. Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan, anayasal üst yargı organı.


Vikikaynak'ta bulunan eserleriDeğiştir