Kişi:Sekkaki

Symbol 甲 class.svg
Bu maddenin düzen ve biçim olarak Vikikaynak standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.



Kişi dizini: S Sekkaki {{{soyismi}}}


Sekkaki’den iki gazel

 • Cefa kılma
 • Kara köz birle bir gamze kılıp yüz ming cefa kılma
 • Kirişme birle alemni mining tig mübtela kılma
 • Mining bu hasta canımga sining derding irür merhem
 • Kıyametka tigi hergiz bu derdimge deva kılma


 • Karakıng putesi içre tenimni sızgurur her dem
 • Yüzimni altun itkeli gamıngnı kimiya kılma
 • Ahır bigane tip giryan işikingdin kavar bolsang
 • Küler yüz körgüzüp evvel kişini aşina kılma
 • Bağır kan eyleding cevr ü cefa birle i sultanım
 • Közüm yaşı birle her dem yüzimde macera kılma
 • Sekkaki bu şeh kapkın ganimet tut çü zülfinga
 • Azakın baylağan kuş sin uçarga hiç heva kılma


Bugünkü Türkçe ile

 • Kara göz ile bir gamze kılıp yüz bin cefa kılma
 • Göz süzme ile alemi benim gibi müptela kılma
 • Benim bu hasta canıma senin derdin merhemdir
 • Kıyamete kadar asla bu derdime deva kılma


 • Bakışın potası içinde tenimi parçalar her an
 • Yüzümü altın gibi sarartacak gamını kimya kılma
 • Sonunda bigane deyip ağlatarak eşiğinden kovar olsan
 • (Bari) evvela güler yüz gösterip kişiyi (kendine) dost kılma


 • Bağrı kan eyledin cevr ü cefa ile ey sultanım
 • Gözün yaşı ile her dem yüzünde macera kılma
 • (Ey) Sekkaki bu şah kapısını ganimet say kendine
 • Ayağı bağlanmış kuşsun sen, uçmaya hiç heves kılma