Kişi:Sâmih Rifat

Kişi dizini: S Mustafa Sâmih Rifat
(1874-1932)
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi şair, yazar ve dil âlimlerinden olan Mustafa Sâmih Rifat, I. Yeni (Garip Akımı) şairlerinden Oktay Rifat Horozcu’nun babası, bestekâr Ali Rifat Çağatay ve Yahudilik tarihine ait eserleriyle tanınan Cevat Rifat Atilhan’ın kardeşidir. kaynak: Atatürk Ansiklopedisi