Kişi:Muhammed

Kişi dizini: M Muhammed
(570/571-632)
Ayrıca bakınız: Vikipedi maddesi, Commons galerisi, sözleri. Arap tacir, siyasi lider ve İslam'ın kurucusu.


  • Kur'an (Müslümanlarca Allah tarafından Muhammed'e vahyedildiğine inanılır.)