Kişi:Kanberî

Kişi dizini: K Kanberî
XVI ncı asır Bektaşîlerinden biri de Kanberî’dir. Kanber veya Kanberî mahlâsıyla bir takım şiirler kaleme almış­tır. Fakat XV nci asırda yetişen mutasavvıf Kanberle bu zatın şiirlerini birbirine karıştırmamak lâzımdır. Bir asır önce yaşayan Kanber «vahdet-i vücud» telâkkilerini terennüm eden bir sofidir.

ŞiirleriDeğiştir

Hakkında yazılanlarDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir