Kişi:Kâşgarlı Mahmud

Kişi dizini: M Kaşgarlı Mahmut
(1008-1105)
Ayrıca bakınız: Vikipedi maddesi.