Kişi:Ahmed Yesevi

Kişi dizini: Y Ahmed Yesevi
(1093-1166)
Ayrıca bakınız: Vikipedi maddesi. Türk mutasavvıf ve şair.

Hikmetleri (Divan-ı Hikmet): Ahmed Yesevi hikmetleri