Kişi:Şinasi

Kişi dizini: Ş İbrahim Şinasi
(1826-1871)
Wikimedia-logo.svg Ayrıca bakınız: Vikipedi maddesi. Batı etkisindeki Türk Edebiyatı’nın etkisinde şiirler yazan Osmanlılı gazateci ve yazardır.

EserleriDüzenle

Tercüme-i Manzume
Müntehabât-ı Eş'âr (Dîvân-ı Şinâsî)
Müntehabat-ı Tasvîr-i Efkâr