Kişi:Şeyh Edebali

Kişi dizini: E Şeyh Edebali
(1206-1326)
Ayrıca bakınız: Vikipedi maddesi, sözleri. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınpederi ve hocası, Orhan Gazi'nin dedesi bir anlamda da sonradan imparatorluk olacak Osmanlı Devleti'nin fikir babasıdır.