Kemal öz adlı Cümhur Reisimize verilen soyadı hakkında kanun

Kemal öz adlı Cümhur Reisimize verilen soyadı hakkında kanun
Kanunlar Kanun Numarası: 2587
Kabul Tarihi: 24.11.1934
Resmî Gazete Tarihi ve No: 27.11.1934 - 2865


BİRİNCİ MADDE — Kemal öz adlı Cümhur Reisimize Atatürk soyadı veril­miştir.
İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur.

26 teşrinisani 1934

KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle