Kayseri Lisesi Marşı

Kayseri Lisesinin nura koşan gençleri

Güzel Anadolu'ya güneşler taşıyacak

Bu mefkure oldukça azmimizin rehberi

Cehalet boğulacak ilm ü fen yaşayacak


Güçlüyüz kuvvetliyiz, imanlıyız hepimiz

Yaşasın genç Türkiye, yaşasın mektebimiz


Asrımızda teceddüt namına ne varsa

Biz ona varacağız bir hamlede bir hızda

Hangi bir mani bizi bu yolda karşılarsa

And içtik yıkacağız milli irfanımızla


Güçlüyüz kuvvetliyiz, imanlıyız hepimiz

Yaşasın genç Türkiye, yaşasın mektebimiz.