Kari'e


Muzlim şeceristan arasında
Esrar ile yekpare münevver
Bir yoldur açılmış sana derdim
Kari bu kitabın gecesinde
Mehtabı seninçün yere serdim.