Karanfil Eker Misin

Karanfil Eker Misin, Karanfilli Yar Karanfilli
Balınan Şeker Misin, Karanfilli Yar Karanfilli
Bana Ettiklerini, Karanfilli Yar Karanfilli
Sen Olsan Çeker Misin, Karanfilli Yar Karanfilli
Karanfil Neden Olur, Karanfilli Yar Karanfilli
Dökülür Den Den Olur, Karanfilli Yar Karanfilli
Ben Ayrılık Bilmezdim, Karanfilli Yar Karanfilli
Ayrılık Senden Oldu, Karanfilli Yar Karanfilli
Karanfil Ektim Taşa, Karanfilli Yar Karanfilli
Bitmedi Kaldı Kışa, Karanfilli Yar Karanfilli
Sevda Nedir Bilmezdim, Karanfilli Yar Karanfilli
O Da Geldi Bu Başa, Karanfilli Yar Karanfilli