Kırım'ın Rusya Federasyonu'na bağlanma belgesi

 
EMİR
RUSYA FEDERASYONU DEVLET BAŞKANLIĞI
Rusya Federasyonu ile Kırım Cumhuriyeti Arasında Kırım Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'na Kabulüne İlişkin Sözleşmenin İmzalanması ve Kurulması Hakkında
  1. Rusya Federasyonu ile Kırım Cumhuriyeti arasında, Rusya Federasyonu Kırım Cumhuriyeti'nin kabulüne ve Rusya Federasyonu içinde yeni tebaaların oluşturulmasına ilişkin taslak anlaşmayı onaylanmıştır.
  2. Bu emir tarafından sağlanan uygunluk en üst düzeyde sayılır.

Rusya Federasyonu Devlet BaşkanıV. Putin

17 Mart 2014

№ 63-rp

Kaynak: İstinsah edilmiş eser
Telif durumu:

  Bu çalışma bir çeviri olup özgün metinle çeviri metnin telif hakları ayrıdır. Telif hakları ile ilgili bilgiler için sağdaki "Genişlet" kısmına tıklayın.
Özgün:

Rusya Devlet Başkanı'nın kremlin.ru web sayfasından alınan belgeleri, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC-BY) lisansı koşulları altında dağıtılmaktadır.

Herhangi bir ortamda, internet sunucularında veya diğer herhangi bir ortamda, yayın hacmi ve zamanlaması üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın serbestçe dağıtılır. Yeniden basım ve yeniden gönderim için tek ve zorunlu koşul, özgün kaynağa bağlantı vermektir: - www.kremlin.ru

 
Çeviri:

Bu çalışma esere yazar veya telif hakkı sahibi tarafından belirtilen ancak sizi ya da eseri kullanımınızı desteklediklerini ileri sürmeyecek bir şekilde atıfta bulunulduğu sürece türevlerin serbest kullanımına, dağıtılmasına ve oluşturulmasına izin veren Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 3.0 Yerelleştirilmemiş lisans metni lisansı altında yayımlanmıştır.