Ilgıt Ilgıt Seher Yeli Esiyor

-I-


Ilgıt ılgıt seher yeli esiyor
Gavur dağlarının başı dumanlı
Gönül binmiş aşk atına aşıyor
Bire beyler cünunluğun yaman mı

Aşağıdan iskân evi gelince
Sararıp ta gül benzimiz solunca
Malım mülküm seyfi gözlüm alınca
Kaypak Osmanlılar size aman mı

Dadaloğlu'm sevdası var başımda
Gündüz hayâlinde gece düşünde
Alışkan tüfekle dağlar peşindee
Azrailden başkasına koman mı