III. Selim'in bir Nat'ı

Symbol 甲 class.svg
Bu maddenin düzen ve biçim olarak Vikikaynak standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.N'ola fahr etse yazarken hame na't u midhatin,

Ol Resul-i Kibriyanın vasf-ı zat-ı devletin.


Bi-nazir mahbub-ı Hak'tır görmemiş mislin felek,

Nurdan bir serve benzetmiş görenler kametin.


Hilkat-i dünya bais zat-ı pakindir senin,

Arşdan a'la ya Resulallah kadr ü rif'atin.


Hamd ola Hakk'a bizi çün ümmetinden eyledi,

Şükrün etmek nice mümkündür bu uzma nimetin.


Daima zikr-i salatım ola evradım benim,

Olur ise ey şeh-i taht-ı risalet himmetin.


Mülhem oldun yazmaya bu nüsha-i vassafi çün,

Ta şefaat eyleye bu na't-ı pake himmetin.


Nin salat ile selam eyler revan-ı pakine,

Eyler İlhami reca nakd-ı şefaat ruhsatin.