I. Murat'ın Yıldırım Bayezit'e nasihati

Açtı gözünü gördü şehzadesini

Serviye benzer ol beyzadesini


Üzüntüyle bükülmüştü boynu onun

Ağlamaktan kalmamıştı sabrı onun,


Dedi benim için neden eylersin fırak (yas)

Kimseye kalmaz burası yakın ırak


Dünya saltanatına umut bağlayan

Sonunda hüsrana uğrar inan


Çünkü fena buldu cihanın her işi

Gel üzül, mağrur olursa buna kişi


Ağlar isen ağla sen Müslümanlara

Zulüm ile berbat olan perişanlara


Ey kederli gönlümün neşe kaynağı

Sensin Cenab-ı Hakkı'ın yerime atadığı


Bana hayır dualar dermeye çalış

Cömertlik adalet töresine alış


Adalet temelidir padişahlığın

Sunduğu güzel armağanıdır Hüda'nın (Allah)


Çok çalış ki bu armağana eresin

Saltanatın hakkını tamam versin


Sanma saltanatı sen ki rahattır

Gerçekte bil ki hep sıkıntıdır


Ey umut dağının meyvesi gayret et

Alemde bulursun böylece şöhret


Çünkü cihan kimseye baki (kalıcı) değil

İyi ad bırakmak gerekir bunu bil.