Işk babından benümle eyledi ol yar bahs

ʿIşḳ bābından benüm(i)le eyledi ol yār baḥs̲
Cān(i)le virdüm cevābın itmedi tekrār baḥs̲

Müşkilüm ḥallolmazidi kūşe·i dersẖānede
Etmesem ḥüsnüñ kitābından şehā her bār baḥs̲

Ey müderris çünki sen taḥṣīl·i cānān itmedüñ
Ḳīl u ḳal içre ḳalup sen eyleme nā-çār baḥs̲

Muṣḥaf·ı ḥüsnüñi zülfiñden suˀāl etmiş raḳīb
Eylemek cāʿiz midür Ḳurˀāndan küffār baḥs̲

ʿİlm·i ʿışḳı biz ey Mihrī şöyle taḥṣīl eyledük
Şimdi her ʿāşıḳ bizümle etmege ḳorẖar baḥs̲