Işıklar Askeri Hava Lisesi Marşı

Şimşeklerden hız aldık kanat taktık çeliğe,

Göklerde dolu dizgin atıldık yüceliğe.


Kainat hep birleşse boşluk alevle dolsa,

Fırtına yağmur bora yolumuzda olsa da,

Hava liselileriz kalbimizde aşk dolu,

Koruruz bu vatanı bütün dünya saldırsa.


Bir altın destanıdır yerdeki tarihimiz,

Leke sürmez Türk oğlu göklerdeki mertliğe.


Hava liselileriz kalbimizde aşk dolu,

Koruruz bu vatanı bütün dünya saldırsa,

Hava liselileriz kalbimizde aşk dolu,

Koruruz bu vatanı bütün dünya saldırsa.