Hudâ yaratdı m'ola bî-sitâre bencileyin

Hudâ yaratdı m'ola bî-sitâre bencileyin
Felek getürdi m'ola bahtı kara bencileyin

Cihânda çok durur ammâ belâ-keş 'âşıklar
Kimesne ugramadı âh u zâra bencileyin

Meger ki ney ola hem-dem figânuma her-dem
K'olup durur yüregi pâre pâre bencileyin

Göñül evinde bir 'âşık habîbinüñ ismin
Yazar mı âhı ile her divâra bencileyin

Cihâna geleli Mihrî dir irdügine 'aceb
Hudâ yaratdı m'ola bî-sitâre bencileyin