Her Kim ki Şek Götürse Emîn-i Velayete

―1―

Her kim ki şek götürse Emîn-i velayete
Zulmette kala ermeye şem’-i hidâyete
Hubb-i habîb olanlara Şâh ola destgîr
Râh-ı necâta irgüre ayn-ı inâyete
Nâr-ı cahîm içinde kalur kim inanmasa
Fazl-ı Ali hakkında olan bu rivâyete
Ahmed katında ermedi bir şey bu menzile
Hayder gibi bu izzete hem bu kerâmete
Buğz ile ism-i Hayder’e inkâr eden hare
Lâ’net revadır eyle ol ehl-i şenâate
Eyler Yemînî şâm ü seher lâ’net ol seke
Kiniyle Âl-i Hayder’i saldı siyâsete