Her Gönül Kim Nûr-i Hak’dan Zer Gibi Sâf Olmadı

— 3 —

Her gönül kim nûr-i Hak’dan zer gibi sâf olmadı
Bu sırâtullah içinde ehl-i a’râf olmadı
Ârif-i nefs olmak istersen özünden vâkıf ol
Ârif-i nefs olanın da’vâsı güzâf olmadı
Hayme-i mîâd-ı Mûsâ’dan haberdar olmayan
Ol simürg-ı Lâmekân’m menzili kâf olmadı
Nüh felek burcunda her kim ehl-i ebrâr olmaya
Kâf ü nun emri içinde nûn ile kâf olmadı
Men reânî Fazl-ı Hak’dan zâhir oldu âleme
Özünü bilen bilür Hak’kı sözüm lâf olmadı
Levh-i mahfûz-ı İlâhîdir cemâl-i bülbeşer
Şol özünden bîhaberler ehl-i insâf olmadı
Ey Yemîni çün Kelâmullah-ı nâtıktır sözün
Görmeyen ayn-el-yakin bu yolda sarrâf olmadı