Heidelberg İlmihali

Symbol 甲 class.svg
Bu maddenin düzen ve biçim olarak Vikikaynak standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.1. Yaşamda ve ölümde tek teselliniz nedir?Düzenle

Ben kendime ait deilim1 Beden ve can olarak Yaamda ve ölümde2 Sadik kurtaricim sa Mesih'e aitim.3 O deerli (paha biçilmez) kaniyla bütün günahlarimin bedelini ödedi,4 eytanin hükümdarliindan beni, özgür kildi.5 O beni ayni yolda gözetir6 Göklerdeki Babamin istei olmadan baimdan bir tel saç bile eksilmez7 Her ey benim kurtuluum için çaliir.8 Ona ait olduum için9 kendi Kutsal Ruh'u ile beni sonsuz yaamdan emin kilar. Ve beni imdiden itibaren kendisi için yaamaya hazir ve tüm kalbimle buna istekli olmaya yönlendirir.10

 • 1I.Korintliler 6.19-20
 • 2Romalilar 14.7-9
 • 3I.Korintliler 3.23; Titus 2.14
 • 4I.Petrus 1.18-19; I.Yuhanna 1.7-9; 2.2
 • 5Yuhanna 8.34-36; braniler 14.15; I.Yuhanna 3.1-11
 • 6Yuhanna 6.39-40; 10.27-30; II.Selanikliler 3.3; I.Petrus 1.5
 • 7Matta 10.29-31; Luka 21.16-18
 • 8Romalilar 8.28
 • 9Romalilar 8.16-16; II.Korintliler 1.21-22; 5.5; Efesliler 1.13-14
 • 10Romalilar 8.1-17

2. Yaşamda ve ölümde bu tesellinin sevincinde ne bilmelisiniz?Düzenle

Birincisi, günahim ve günahimin istirabim ne kadar büyüktür,11 kincisi, günahlarimdan ve bunun istirabindan nasil özgür kilindim,12 Üçüncüsü, böyle bir kurtulu için Tanri'ya nasil teekkür etmeliyim.13

 • 11Romalilar 3.9-10; I.Yuhanna 1.10
 • 12Yuhanna 17.3; Elçilerin leri 4.12; 10.43
 • 13Matta 5.16; Romalilar 6.13; Efesliler 5.8-10; II.Timoteyus 2.15; I.Petrus 2.9-10

3. Izdırabını nasıl anliyorsun?Düzenle

Tanri'nin Yasasi bunu bana söylüyor.1

 • 1Romalilar 3.20; 7.7-25

4. Tanrı'nın Yasası bizden ne talep ediyor?Düzenle

Matta 22.bölüm (37-40) bunu öretiyor: Tanri olan Rab'bi bütün yüreinle, bütün caninla ve bütün aklinla sev.2 lk ve en önemli buyruk budur. lkine benzeyen ikinci buyruk udur: Komunu kendin gibi sev.3 Kutsal Yasa'nin tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyrua dayanir.4

 • 2Romalilar 3.20; 7.7-25
 • 3Tesniye 6.5
 • 4Levililer19.18