Gerekdir

Âşık olup terk-i veten olanın,
Ezel başdan pürkamalı gerekdir.
Oturub durmakda edebin bile,
Me'rifet elminde dolu gerekdir.
 
Halka hegigetten metleb kandıra,
Şeytanı öldüre, nefsin yandıra,
El içinde pâk otura, pâk dura,
Dalısınca hoş sedalı gerekdir.