Genelkurmay'da değişiklik yapıldı

  • Mustafa Fevzi Paşa vazifesinden alında ve yerine de Cevat Paşa tayin edildi

Genelkurmay Başkanlığında dün ani bir değişiklik olmuş, Mustafa Fevzi Paşa bu vazifesinden alınarak 1. Ordu Müfettişliğine tayin edilmiştir.

Tevfik Paşa kabinesinde Harbiye Nazırlığı yapmış olan Cevdet Paşa Genelkurmay başkanı olmuştur.

FEVZİ Paşanın, Harbiye Nazırı Şakir Paşa ile itilafa düştüğü ve bu sebeple de vazifesinden alındığı söylenmektedir. Fevzi Paşanın, İzmir'in muhtemel işgali karşısında takip edilecek yol konusunda Habiye Nazırının görüşlerine katılmadığı ve yeni işgal hareketlerine silah gücüyle karşı konulması gerektiği görüşünü müdafaa ettiği ve İzmir'de Kolordu Kumandanı Nadir Paşaya verilecek "silahları teslim et" talimatına da katılmadığı öğrenilmiştir.