Genci gam viranesinde şimdi yarumdur nemed

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün

Genc'i ġam vīrānesinde şimdi yārumdur nemed
Sāyebānum maḥremüm ʿālemde varumdur nemed

Ben gedā ḥāline hem-derd olmadı illā ki bu
'İzz ü cāhum hem-demüm hem şehriyārumdur nemed

Ten enīs olmışdur andan ayru olmaz bir nefes
Sevdügüm yārüm vefā-dārum nigārumdur nemed

Ḳış güninde gāh ki esdükçe bād'ı zemherir
Ḫāne'i ẖalvet-gehümde germ'i nārumdur nemed

Ey felek Mihrī siyeh-pūş etdüñise ġam mıdur
Ḳālıba cem' olmadan rūḥ iẖtiyārumdur nemed