Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Hali̇nde Armatörün Sorumluluğuna İli̇şki̇n 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

22 Temmuz 2003
Sayı: 25176
Resmî Gazete

KANUN

Gemi̇adamlarinin Hastalanmasi, Yaralanmasi Ya Da Ölümü Hali̇nde Armatörün Sorumluluğuna İli̇şki̇n 55 Sayili Sözleşmeni̇n Onaylanmasinin Uygun Bulunduğu Hakkinda Kanun

Kanun No. 4942

Kabul Tarihi: 15 Temmuz 2003

 MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1936 yılında Cenevre’de yapılan 21 inci oturumunda kabul edilen "Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı <a href="bkk2003-6470.htm">Sözleşme"nin</a> onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.